อบรม หลักสูตร


เป็นศูนย์อบรม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ CISCO และ ศูนย์อบรม Software TEN Education Training Center และเป็นศูนย์อบรมระบบเครือข่ายชั้น โดยมีทีมงานที่ปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย และเป็น Partner Certificate อาทิ CISCO CCNA , CCNP รวมทั้ง Partner Certificate Microsoft , และ Microsoft AER ,AEP เปิดอบรมหลักสูตร ระยะสั้น ระยะยาว หรือ crouse เรียนอบรมพิเศษ

และยังเป็นศูนย์อบรมในด้านของซอฟต์แวร์ต่างๆ ทั้งการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น, ระบบ iot, รวมทั้งสอนอบรมเกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ

โดยสามารถจัดอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ โรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย, และบริษัทเอกชนต่างๆ เป็นต้น